Breaking News

Notice: Undefined variable: MetaValue in /home/maymac.net/public_html/wp-content/themes/sahifa/category.php on line 17
[ajax_filter_posts post_type="post" tax="category" posts_per_page="12"]

chon thieng


Notice: Undefined variable: faq in /home/maymac.net/public_html/wp-content/themes/sahifa/category.php on line 54

Phủ Mẫu Mộc Hoàn (Duy Tiên, Hà Nam)

Làng Hoàn Dương Làng Hoàn Dương, trước đây là xã Hoàn Dương thuộc tổng Mộc Hoàn, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Nội. Cách đây 128, từ ngày 20/10 đời Vua Thành Thái thứ 2(1890), toàn quyền Đông Dương quyết định tách Phủ Lý Nhân ( gốm 5 huyện Duy Tiên, …

Read More »