Breaking News

admin

Phủ Mẫu Mộc Hoàn (Duy Tiên, Hà Nam)

Làng Hoàn Dương Làng Hoàn Dương, trước đây là xã Hoàn Dương thuộc tổng Mộc Hoàn, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Nội. Cách đây 128, từ ngày 20/10 đời Vua Thành Thái thứ 2(1890), toàn quyền Đông Dương quyết định tách Phủ Lý Nhân ( gốm 5 huyện Duy Tiên, …

Read More »

Phật Học Khái Luận (D)

Phân mục bài viết Phật Học Khái Luận (D) Ðời sống của chư tăng Chư Tăng và Cư Sĩ Quả vị Sa-môn Ngũ Minh 1 / 5 trang [sc name=”adidas” ][/sc] Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần Thứ Hai – …

Read More »

Phật Học Khái Luận (hai) B

Phân mục bài viết Phật Học Khái Luận (hai) B Giới Học Bát thánh đạo Thất giác chi Tứ như ý túc Chánh Cần Tứ Niệm Xứ Chánh và Tà Pháp 1 / 8 trang Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In …

Read More »

Phật Học Khái Luận (C)

Phân mục nội dung Phật Học Khái Luận (C) Giới Học Bát thánh đạo Thất giác chi Tứ như ý túc Chánh Cần Tứ Niệm Xứ Chánh và Tà Pháp 1 / 8 trang Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện In Lần …

Read More »